Дървен материал

Дървен материал

Сух иглолистен материал, смърч, бял бор с дължина до 4 метра и дебелина до 7 см.

Фасонирани материали от смърч и бял бор – различни дебелини и ширини, с дължина до 6 метра.

Греди, талпи, летви, дъски.

Палетни детайли.