Полезна информация


Енергиен етикет за продукти на биомаса

От 1 януари 2018 г. влиза в сила регламентът за енергийно класифициране за всички отоплителни уреди използващи като гориво биомаса, предназначени както за директно отопление на стаите, така и за централно отопление на вода и битова гореща вода.

Тази директива, в съответствие с разпоредбите на Европейския съюз, определя клас на енергийна ефективност (от G до A ++), който ще предостави на потребителите информация за консумацията на гориво и ефективността на съответните съоръжения.Какви пелети да изберем

Дървесните пелети са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис и удобно гориво, произвеждано предимно от дървени трици и отпадъци, пресовани под високо налягане без лепило или други добавки.


На пазара се срещат различни по вид и качества  пелети. За да работи добре вашата пелетна камина или котел  използвайте пелети които съответстват на следните характеристики:


Топлинна стойност

мин. 4.8 киловатчаса на кг (4180 ккал./кг)

Плътност

680-720 кг

Влага

макс. 10% от теглото

Диаметър

6±0.5мм

Процент пепел             

макс.1.5% от теглото

Дължина

макс.1.5% от теглото

Състав: 100% необработвано дърво от дърводобивната индустрия без добавки от стягащи вещества или кора, в съответствие с настоящите разпоредби O-norm M 7135,  DIN plus 51731, UNI CEN/TS 14961


 


Използването на пелети с лошо качество или от какъвто и да е друг материал, уврежда функциите на вашата камина или котел.


Ефективността на пелетните камини и котли се влияе от вида на дървото, което ще се използва и от калоричната мощност на пелетите. Също така наличието на пепел в горивната камера на камината може да намали КПД на същата, затова е препоръчително да се извършва отлично и редовно почистване на всяка нейна част. Ето защо, ние препоръчваме да изберете пелети с по–малко примеси и остатъци след изгаряне им.


 


Сигурност и удобство на пелетните камини и котли


За производителите на предлаганите от нас камини и котли, приоритет е сигурността. Именно за това голяма част от уредите са стандартно оборудвани със предпазен клапан на 2,5 - 3 бара налягане, термостат за управление на циркулационната помпа (управлява се от водна сонда и програматар), вграден разширителен съд, датчик за налягането на водата, автоматичен блокиращ термопрекъсвач (термостат с блокировка) за температурата на водата и отделен за температурата на пелетите в букнкера на камината, дебитомер и вакуум пресостат за измерване на налягането на потока въздух в камината и горивната и камера, сонда за измерване температурата на димните газове и др.


Модерният софтуер и богатата гама функции на пелетните камини, предоставя на потребителя по-опростена употреба и незабавно възприемане.


Наличието на хронотермостат позволява програмиране на запалванията и на загасванията на камината с всички удобства, които ги следват. Големият резервоар за пелети, с капацитет от около 30 кг до 140 кг,  позволява автономна работа на пелетните камини или котли от 24  до дори 96 часа, а зарежданията на гориво да бъдат максимално  разредени във времето.


В зависимост от вида пелети и тяхното пепелно съдържание, почистването на камините се прави веднъж на 3-4 дни.


Дозирането на пелетите е автоматизирано и се регулира от програматор, в зависимост от желанията на потребителя.


Кутията за събиране на пепел, позволява почистването  да се извършва до един път седмично.


Възможно е съществуващ котел на течно или твърдо гориво да бъде реконструиран чрез подмяна на горелката с такава за пелети и/или енергийни трески (чипс). В този случай инвестиционните разходи са по-ниски, тъй като необходимата отоплителна инсталация и инфраструктура са вече изградени и могат да бъдат използвани. Недостатъкът на тази алтернатива е по-ниското КПД около 65-70%, а съответно и по-висок разход на гориво. Докато един конструиран изцяло и само за пелети котел, разполага с над 90% КПД, което води до по-нисък разход на пелети. Цените на пелетни котли варират в зависимост от типа и мощността, но при съществуващите в момента съотношения между цените на различните горива (напр. отоплението на пелети при равни други условия е с 40 % по-евтино от това на течно гориво, а същевременно притежава всички предимства -автоматично подаване на горивото и много малко пепел/отпадък от горенето), разликата в цените на котлите на течни горива и на пелети би се изплатила в рамките на година.